Obec Zlatno

Obec sa spomína od roku 1397 ako Zalathna, v roku 1424 Zalakna, v roku 1808 Zlatno, maďarský názov obce je Kisaranyos. Obec patrila panstvu Jelenec, po zrade Forgáchovcov panstvu Topolčianky, Paulínom z Lefantoviec a zemanom Jesenským. V roku 1601 mala 28 domov, v roku 1720 krčmu a 10 daňovníkov, v roku 1828 mala 34 domov a 233 obyvateľov. V tunajšom potoku ryžovali zlato. V roku 1877 – 1885 tu bol podnik na výrobu kameninového riadu. Za I. ČSR to bola podhorská poľnohospodárska obec. Mestská organizácia KSČ bola založená v roku 1932. Za ilegálnu protifašistickú činnosť a masovú účasť v SNP dostala titul partizánska obec. 23.12.1944 tu havarovali 2 sovietske dopravné lietadlá, zahynulo 11 sovietskych letcov a 11 občanov, bolo zničených 8 a poškodených 50 domov. JRD bolo založené v roku 1959. V roku 1828 mala osada 7 domov a 56 obyvateľov.

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 3. časťPríroda

Obec leží na južných svahoch Tríbeča v eróznej kotlinke po oboch brehoch potoka Stráňka. Nadmorská výška v strede obce je 320 m n. m., v chotári 250 – 700 m n. m. Členitý chotár s výraznými kremencovými tvrdošmi – hôrkami tvoria kryštalické horniny, granodiority, diority a druhohorné kremence. Zalesnený je listnatým lesom. Má hnedé lesné pôdy. Priemerná ročná teplota je 7 – 8 °C, júlová okolo 17 °C, januárová do -4 °C. Priemerné množstvo zrážok je vyše 700 mm.

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 3. časť